HUCUL.NET           

- Polymorfismus DNA se zaměřením na mikrosatelity u koní
(zkrácený obsah disertační práce – podklad pro seminář určený pro chovatelskou veřejnost)
ing. Kateřina Hamanová, Česká zemědělská univerzita 


- Posouzení exteriéru plemenných zvířat na podkladě měření tělesných rozměrů.
Věra Crhová, Česká zemědělská univerzita (Diplomová práce)
a) ve formátu PDF (pro Acrobat Reader) * b) ve formátu HTML 
příloha: původy sledovaných koní a fotodokumentace


- Prof. Ing. Vladimír Hučko,CSc:

 • CHOV HUCULSKÉHO KOŇA NA SLOVENSKU
  publikováno ve sborniku konference
  "Perspektiva chovu koní v České republice", MZLU v Brně, 23.5.1996.

 • Genéza chovu huculského koňa (seriál: I., II., III., IV. - EQUITO 6/95)

 • Vy se ptáte, my odpovídáme. Jezdectví roč. 1995, č. 2, str. 42

 • "Návrh koncepcie záchrany chovu huculského koňa v ČSSR"
  Nitra - november 1973


- ing. Michael Duruttya, CSc.:  HIPO - DUR


Hitrík, Štefan:

 • Huculský kůň, Jezdectví roč. 1987, č. 1, str. 35

 • Nejnovější poznatky o původu a vzniku huculského koně,
  Jezdectví, roč. 1978;

 • O původu a vzniku huculského koně,
  Chov koní a výkonnostní zkoušky, roč. 1962 č. 10, č. 11, č. 12, roč. 1963 č. 1 

 • Pôvodný slovenský kôň západokarpatský hucul a jeho chov; Autor: Hitrík Štefan (2018); - historické dielo slovenskej hipológie- monografia hucula, spracovaná na základe 20 ročných poznatkov a štúdia uvedenej problematiky - ojedinelé spracovanie tejto témy na Slovensku - významným prvkom knihy je popis jednotlivých období, ktoré mali významný vplyv na chov a záchranu huculského koňa na Slovensku - foto dokumentácia - posledné originál zachované fotky- zaujímavé články: Nedajme celkom zaniknúť huculovi - Príbeh z druhej svetovej vojny - hucul ako horský nosič - Chovatelia, záchrana pre plemeno hucula na Slovensku ...


- ostatní archivní materiály: tiskové zprávy, články, texty, publikace, komentáře,
seznamy a soupisy nebo odkazy


- Huculský kôň v západných Karpatech, Autor: Michal Ščasný; Vyšlo v časopise Živa 6/1976 na straně 232 -       http://ziva.avcr.cz/1976-6/huculsky-kon-v-zapadnych-karpatech.html
- Huculské kone na východnom Slovensku,  Autor: Michal Ščasný; Vyšlo v časopise Živa 4/1992 na straně 189 - http://ziva.avcr.cz/1992-4/huculske-kone-na-vychodnom-slovensku.html