HUCUL.NET           

- Polymorfismus DNA se zaměřením na mikrosatelity u koní
(zkrácený obsah disertační práce – podklad pro seminář určený pro chovatelskou veřejnost)
ing. Kateřina Hamanová, Česká zemědělská univerzita 


- Posouzení exteriéru plemenných zvířat na podkladě měření tělesných rozměrů.
Věra Crhová, Česká zemědělská univerzita (Diplomová práce)
a) ve formátu PDF (pro Acrobat Reader) * b) ve formátu HTML 
příloha: původy sledovaných koní a fotodokumentace


- Prof. Ing. Vladimír Hučko,CSc:

  • CHOV HUCULSKÉHO KOŇA NA SLOVENSKU
    publikováno ve sborniku konference
    "Perspektiva chovu koní v České republice", MZLU v Brně, 23.5.1996.

  • Genéza chovu huculského koňa (seriál: I., II., III., IV. - EQUITO 6/95)

  • Vy se ptáte, my odpovídáme. Jezdectví roč. 1995, č. 2, str. 42

  • "Návrh koncepcie záchrany chovu huculského koňa v ČSSR"
    Nitra - november 1973


- ing. Michael Duruttya, CSc.:  HIPO - DUR


- Šlechtitelský program + Řád plemenné knihy huculského koně  - zdroj: ACHHK
                       (ASOCIACE CHOVATELŮ HUCULSKÉHO KONĚ)


- ostatní archivní materiály: tiskové zprávy, články, texty, publikace, komentáře,
seznamy a soupisy nebo odkazy


- Huculský kôň v západných Karpatech, Autor: Michal Ščasný; Vyšlo v časopise Živa 6/1976 na straně 232 -       http://ziva.avcr.cz/1976-6/huculsky-kon-v-zapadnych-karpatech.html
- Huculské kone na východnom Slovensku,  Autor: Michal Ščasný; Vyšlo v časopise Živa 4/1992 na straně 189 - http://ziva.avcr.cz/1992-4/huculske-kone-na-vychodnom-slovensku.html