Význam hřebce Gurgul Cukor pro chov huculského koně v Polsku.

 

V r. 1959 byla uskutečněna výměna plemenných hřebců mezi polským hřebčínem Klikowa a československým hřebčínem Prešov. Z polské strany byli předmětem výměny dva hřebci plemen fjord (Scirocco a Dychov, pozdější plemeníci státního hřebčína v Topolčiankách), za které nabídla československá strana dva huculské hřebce. Jedním z nich byl zemský plemeník 632 Gurgul-Cukor, narozený v r. 1953 v hřebčíně státních lesů na Muráni po otci 501 Gurgul I-2 z matky 7 Žinka (Slepka). Tento hřebec se pod označením Cukor-Gurgul-5 výrazně podílel na dalším vývoji chovu huculského koně v  Polsku.

Otcem hřebce 632 Gugrul-Cukor byl zemský plemeník 501 Gurgul I-2, v listech o původu potomků hřebce Gurgul-Cukor někdy uváděný jako 66 Gurgul I-2, hnědák. Narodil se narodil v r.1942 v Topolčiankách po Gurgul I Top. z 269 Hroby I. V hřebčíně státních lesů na Muráni působil v letech 1952 - 1957. Co do počtu potomstva byl jedním ze tří nejvýznamnějších zde zařazených huculských plemeníků (92 hříbat).Byl to dobře vyvinutý typický huculský hřebec s následujícími základními tělesnými rozměry: Kohoutková výška pásková 145 cm, obvod hrudi 169 cm, obvod holeně 19,8 cm (Hučko 1956).

Matka 632 Gurgul-Cukor klisna 7 Žinka (Slepka), prokvetlá ryzka, narozená 1939, byla klisnou základního stáda muráňského chovu. Šlo o klisnu neznámého (příp. nedostatečně doloženého) původu. V rodokmenech potomstva je někdy uváděno „otec 289 Hroby I-1“ a „matka po Goral II“. Pokud můžeme soudit z dochovaných fotografiíí, klisna se nápadně odlišovala od častého typu muráňských klisen a to zejména krátkou ušlechtilou hlavou a nízkoobdélníkovým tělesným rámcem. Její základní tělesné rozměry byly: Kohoutková výška pásková 139 cm, obvod hrudi 163 cm, obvod holeně 18,5 cm (Duruttya 2000) .

Hřebeček Gurgul-Cukor, hnědák, byl označen v levém sedle kmenovým výžehem po otci (stylizovanými písmeny Gu a číslicí 501), v pravém sedle pořadovým hříběcím číslem 5. Jeho základní tělesné rozměry ve 4 letech byly: Kohoutková výška pásková 144 cm, obvod hrudi 176cm, obvod holeně 19,5 cm a hmotnost 390 kg (Richter-Munk 1968). Byl typickým představitelem původního huculského koně. Je popisován jako silný kostnatý kůň (t.j. kůň se silnou a  pevnou kostrou, nikoliv hubený) v užitkovém typu tažného koně. V tahu se údajně osvědčil, i když je někdy popisován jako „poněkud lenivý“. Jeho jediným nedostatkem byly nevzhledné krátké a kulovité hleznové klouby. Přesto se vyznačoval dobrým klusem i cvalem (Kwiecinska).

Hřebeček Gurgul-Cukor 501-5 byl odchován v hřebčíně státních lesů na Muráni, vykoupen a licentován státním hřebčincem Prešov a zařazen do mateřského hřebčína jako 632 Gurgul-Cukor. Zde připouštěl v  letech 1958 – 1959. V té době zde působilo několik dalších huculských hřebců (490 Goral, 630 Goral-Vihorlat, 349 Oušor a 629 Rokoš), takže se v r. 1959 po 632 Gurgul-Cukor narodilo pouze 9 hříbat a v r. 1960 dokonce jen 3 hříbata.

Z potomků hřebce 632 Gurgul-Cukor narozených na Muráni byla do muráňského stáda zařazena jediná klisna a sice 489 Irka-16, ryzka, nar. 1959 z klisny 38 Brada-16 po 290 Gurgul. Ta se však zapsala do chovu huculského koně jako matka muráňského plemeníka 4639 Oušor-Mirko, který je pokračovatelem československé větve linie Oušor. V  rodokmenech jeho potomků je jméno klisny Irka často nesprávně zapsáno jako Irha (6 Irha)..

V Polsku byl hřebec 636 Gurgul-Cukor pod jménem Cukor-Gurgul-5 zařazen nejprve do zemského chovu. V letech 1962 – 1967 působil jako kmenový hřebec v hřebčíně Siary. Zplodil velmi dobré a vyrovnané potomstvo. Z jeho 42 synů obdrželo 29 hřebců licenci k chovu a 16 z nich bylo zařazeno jako státní plemenní hřebci. Do stáda matek hřebčína Siary bylo zařazeno celkem 18 klisen z  35 zde narozených dcer. Pokračovatelem polské větve linie Gurgul byl hřebec Zefir, hnědý strakáč, nar. 1967 v hřebčíně Siary po Cukor-Gurgul-5 z klisny Larynka. Jeho základní tělesné rozměry byly 136-165-19,5 cm. V hřebčíně Siary působil v letech 1971 – 1972 a poté v letech 1975 – 1976. Co do typu a užitkových vlastností by nejlepším hřebcem tohoto období. Jeho potomstvo bylo v obdobném typu jako Cukor-Gurgul-5. Zefirovým nástupcem byl jeho syn Jasmin, hnědý strakáč, narozený 1977 v Siary z Dziewanna. Jeho základní tělesné rozměry byly 138-180-19,5. Jasmín se proslavil jako pětinásobný nositel zlaté medaile z oblastních výstav. Byl vynikajícím koněm jak pro práci pod sedlem i v tahu a byl úspěšně využit i ve voltyži. Působí v hřebčíně Siary (Gladyszów) od r. 1983 a dočkal se zde významných synů a vnuků, mezi které patří např. Szafir (hnědý strakáč, nar. 1983 po Doba) nebo Lubas (hnědý strakáč, nar. 1986 po Donica), zařazený do chovu v Německu. Podle informace z r. 2005 (Kwiecinska) zde Jasmín stále ještě připouštěl, což nemá v tomto chovu obdoby. Jako preventivní opatření proti zúžení genetické základy mateřského stáda je zde totiž kůň ponechán v chovu maximálně 10 let. Jasmín však produkuje vynikající potomstvo vyznačující se líbivým strakatým zbarvením a velmi dobrým charakterem, které je na aukcích pořádaných hřebčínem vysoce ceněno.

Potomci hřebce Cukor-Gurgul-5 zpětně ovlivnili i slovenský a český chov. Do topolčianského stáda byl v rámci výměny provedené v r. 1984 zařazen jako Goral XIV (nar. 1978 Siary) hřebec Lemesz po 8257 Elf z 3340 Gazela a klisna 380 Juta (nar. 1976 Siary) po 5994 Hroby V z 3022 Fantazja, v jejichž původu je Cukor-Gurgul zastoupen. Oba tito koně jsou předky velké části plemenných hřebců později působících v chovu České republiky (2849 Goral Bobek, 607 Goral Fernet, 883 Goral Mark, 740 Goral Ind, 2657 Goral Míša, 2737 Goral Pedro, 264 Goral XIII-2, 407 Goral XIV-9, 901 Hroby VIII-14 Dragan). V původu celé řady dalších koní nacházíme zastoupení hřebce 632 Gurgul-Cukor prostřednictvím klisny 489 Irka-16 (6 Irha), která stojí na počátku československé větve linie Oušor. Mezi současnými plemennými hřebci české republiky se dále nachází další dva potomci hřebce Cukor-Gurgul přímo importovaní z Polska a sice 939 Prislop Argel (nar. 2000 po 2186 Prislop IX-81 z Maciejka 5281) a 875 Lansjer (nar. 1997 po 1321 Piaf z 7885 Salamandra). V letech 1999 - 2002 byl v seznamu hřebců české republiky zapsán i 2720 Berdysz (nar. 1989 po 8957 Jasmín z 7239 Pardwa).

Vedle československé větve linie Gurgul (Gurgul-senior → 290 Gurgul-3 → 636 Gurgul Edo ≡ Gurgul IV Top. atd.) tak existuje větev polská (Gurgul-senior → Gurgul I Top. → 501 Gurgul I-2 → 632 Gurgul-Cukor-5 a jeho potomci), která se od československé linie odštěpila v samém počátku. Obě větve mají společný bod i v klisně 7 Žinka-Slepka, která je matkou jak 636 Gurgul Edo (Gurgul IV Top.), tak i matkou Cukor-Gurgul-5. Ačkoliv značná část huculských koní v Polsku má hřebce Cukor-Gurgul-5 mezi svými předky (to platí pro více než polovinu koní v největších polských huculských chovech t.j. hřebčínech Siary-Gladyszow a Izb), nemusí být zastoupení klisny 7 Žinka-Slepka v původu plemenného materiálu nakupovaného pro chov Slovenska a České republiky na závadu. Naopak – při uváženém sestavení rodičovských párů by bylo možno v tomto případě mluvit spíše o určitém stupni prochovanosti na tuto mimořádně významnou chovnou klisnu.

 

 

Literatura:

Buďonyj, S.M. a kol.: Kniga o lošadi, Moskva 1052

Duruttya, Michal - Pernica, Oldřich: Kone od Muráňa, HIPO-DUR, Košice 2000

Hučko, Vladimír: Přízpěvek k výzkumu huculského koně se zřetelem k poměrům na

            Slovensku. Kandidátská práce, Vysoká škola polnohospodárska, Nitra 1956.

*) - Informace o polském chovu huculského koně byly převzaty z publikace Mgr. ing. Katarzyny Kwiecinské GURGUL´S LINE – INEXACTNESS IN PEDIGREE OF CUKOR-GURGUL-5 STALLION (http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue2/art-10.html)

 


Fotografie:
1/ 501 Gurgul I-2, nar. 1942. Foto VÚK Brno, Muráň 1953

2/ 7 Žinka (1002), nar. 1939. Foto VÚK Brno, Muráň 1953

3/ Gurgul 501-5 Cukor, nar. 1954. Foto VÚK Brno, Muráň-Dobšiná 1957

4/ Cukor-Gurgul-5, nar. 1954. Foto z polského chovu.

5/ Zefir. Foto z polského chovu.

6/ Jasmin. Foto z polského chovu..................................

7/ Szafir. Foto z polského chovu.

8/ Výžeh hřebčína Radovec (Bílek, Frant. a kol.: Speciální zootechnika
II – chov koní, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1955