Česká zemědělská univerzita; Praha

================================================================================

Věra Crhová;
Posouzení exteriéru plemenných zvířat na podkladě měření tělesných rozměrů.
Česká zemědělská univerzita; (Diplomová práce)
================================================================================

Zita Matoušová - Malbohanová; Praha 2000:
Chov koní v Hucul Klubu a jeho ekonomika.
(Diplomová práce), CZU 96s
================================================================================

HUDETZOVÁ, K. (2003)
Porovnání strakaté a klasické formy huculských koní.
ČZU, Praha, KCHSM, 91 s.
==============================================================================

Matoušová-Malbohanová Zita (2005):     
Analýza genové rezervy huculského koně    
CZU, disertační práce - k. speciální zootechniky
==============================================================================

Kateřina Hamanová (2005):
Polymorfismus DNA se zaměřením na mikrosatelity u koní (disertační práce)
Česká zemědělská univerzita; Katedra genetiky a obecné zootechniky
================================================================================

V. Czerneková, T. Kott, I. Majzlík (2013)
Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse
Czech Journal of Animal Science
================================================================================