Mendelova univerzita v Brně
Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.5.2006.
Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy. 

obhájená BP Ing. Stanislava Havlová, DiS. - Chov huculského koně v ČR a perspektivy jeho využití 2007 / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF     
    
obhájená DP Ing. Stanislava Havlová, DiS. - Zhodnocení výsledků výkonnostních zkoušek huculského koně v ČR 2009    / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF    

     https://cs-cz.facebook.com/stana.havlova

obhájená BP Ing. Ivana Oravcová    - Zhodnotenie chovu huculského koňa na Slovensku 2010 / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF
    
obhájená DP Ing. Ivana Oravcová    - Porovnanie vybraných chovov huculského koňa 2012 / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF   

rozpracovaná DisP Ing. Ivana Oravcová - Vyhodnocení exteriérových vlastností huculských koní ve vybraných chovech v Evropě (2015) / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF   

Porovnanie vybraných chovov huculských koní chovaných  v Českej Republike a v Maďarsku.
  / Comparison of selected breedings of Hucul horses bred in the Czech republic and Hungary.
Oravcová I., Jiskrová I., Sobotková E.  Ústav chovu a šľachtenia zvierat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne
e-mail: xoravco1@node.mendelu.cz  -  http://www.cshipo.cz/download.php?id=146

obhájená BP Bc. Alžběta Karbusická - Sledování růstu huculských hříbat 2015 / doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. ÚCHHZ AF
    
obhájená DP Ing. Alžběta Karbusická - Genetická analýza zbarvení u huculských koní zařazených do genetického zdroje  / doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)

Porovnání exteriéru huculských koní chovaných v České republice a v Polsku 2003
Matoušová - Malbohanová, Z., Hájková, M., Jiskrová, I.   (http://old.mendelu.cz/veda/acta/ac104.html)
MATOUŠOVÁ MALBOHANOVÁ, Z., HÁJKOVÁ, M., JISKROVÁ, I.: Body conformation comparison of Czech and Polish Hucul horses. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2004, LII, No. 1, pp. 153-158
Measurements of 17 body measures and 11 indices of body conformation on 209 breeding individuals of the Hucul horse were used to analyse the effect of country of origin (Poland and the Czech Republic), sex (stallions and mares), age (5 classes) and sire line (Gurgul, Goral, Oušor, Hroby, Polan, Pietrosu, Prislop). All horses were measured by one person. Measures and indexes were analysed by the GLM procedure. The main effect was the country of origin. Highly significant differences were found between both Polish and Czech horses in two thirds of measurements and in more than half of indices. The Czech Hucul horses are significantly higher, longer, wider in pelvis and have longer head than Polish horses. On the contrary to the Czech horses are Polish horses more compact, massive and have deeper chest. Their cannon bone in relation to height of wither is wider.   (horses, Hucul horse, conformation, body measure) - https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2004052010153.pdf

MATOUŠOVÁ-MALBOHANOVÁ Z. (2002):
Typological  analys is  of  the  Hucul  horse  in  the Czech   Republic.   
Book of abstracts of the 53rd Annual Meeting
of the European Association of Animal Production, Cairo, s. 258.

MATOUŠOVÁ-MALBOHANOVÁ Z., HÁJKOVÁ M. (2003):
Analysis of the Hucul Horse in the Czech Republic.
Book of abstracts of the 54th annual meeting of EAAP, Rome, s. 408