SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

(http://www.uniag.sk)

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
 
Kontakt : hlavná budova - Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51, 949 59 Nitra; Tel., Fax: +421-37-6415 030 (sekretariát)
Výpožičné služby (pult): +421-37-6523 337  slpk@uniag.sk
Kontakt : čitáreň Tr. A. Hlinku - Trieda A. Hlinku 2
Tel.: +421-37-6414 495    slpk-citaren@uniag.sk
slpk-circserv@uniag.sk (výpožičné služby)
slpk-mvs@uniag.sk (MVS)  
---------------------------------------------------------------------------------
Ing. Hana Červená:
Geneticko-plemenářská analýza chovu huculského koně
diplomová práce VŠP Nitra 1990
---------------------------------------------------------------------------------
 1.Biologické vlastnosti huculských koní / Simona Králiková ;
vedúci záverečnej práce Eva Mlyneková , 2015 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .

2.Dĺžka gravidity huculských kobýl / Jana Maťavková ;
vedúci záverečnej práce Eva Mlyneková , 2015 . 78 s . Diplomová práca (Ing.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .
 
3.Využitie huculských koní na Slovensku / Kristína Bábovková ;
vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2014 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). '
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .
 
4.História Národného žrebčína Topoľčianky / Erik Šramko ;
školiteľ Marko Halo , 2011 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .
 
5.Výkonnostné parametre huculských žrebcov / Kamil Šulko ;
školiteľ Marko Halo , 2011 . 98 s . Diplomová práca (Ing.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .

6.Geneticko-plemenárska analýza chovu hucula na Slovensku / Eva Mixtajová ;
školiteľ: Alojz Kúbek . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.).
- Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre .

7.Rodokmeňová analýza ohrozených plemien koní na Slovensku / Jozef Pjontek ;
školiteľ: Ondrej Kadlečík . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 106 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).
- Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre .
 
8.Analýza chovu huculského koňa na Slovensku / Kamil Šulko ;
vedúci práce: Marko Halo . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 37 s, [13] s príl . Bakalárska práca (Bc.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .

9.Rast a vývoj huculských koní z hľadiska výživy / Eliška Špaleková ;
vedúci práce: Jozef Garlík . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.).
- Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre .

10.Detekcia genetického polymorfizmu v krvi koní a hodnotenie skúšok výkonnosti huculských koní / Daša Pupáková ;
vedúci práce: Alojz Kúbek . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 47 s, 4 obr príl, 11 tab príl . Diplomová práca (Ing.).
- Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre .

11.Biologické a výkonnostné vlastnosti huculských koní / Zuzana Turanová ;
vedúci práce: Marko Halo . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 60 s, [4] s tab príl . Diplomová práca (Ing.).
- Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre .

12.Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov koní plemena hucul / Juraj Torzewski ;
Školiteľ Juraj Mlynek . Nitra :  SPU Katedra špeciálnej zootechniky , 2000 . 77 s .
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
SlPK - Bibliografická databáza
---------------------------------------------------------------------------------
 1.Analýza hucúlskeho koňa na základe telesnej stavby / Ivana Oravcová, Eva Sobotková, Iva Jiskrová .
In: Chov koní na Slovensku / Chov koní na Slovensku [92 s.].
-- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- ISBN 978-80-552-1173-2 (brož.). -- S. 78-81 .

2.Assessment of genetic diversity and analysis of pedigree completeness in three horse breeds in Slovakia
 / E. Hazuchová...[et al.] .
In: Archiva Zootechnica. -- ISSN 1016-4855. -- Vol. 16, no. 1 (2013), p. 5-14 .

3.Adatok a hucul kisló molekuláris genetikai változatosságához
 / Radoslav Židek, Daniela Jakabová, Jozef Trandžík, Barbara Gralak, Monika Burócziová, J. jr. Buleca, Ákos Maróti-Agóts,
Peter Massányi, Josef Dvořák, Jan Říha, László Zöldág .
In: Magyar állatorvosok lapja. -- ISSN 0025-004X. -- Évf. 131, sz. 11 (2009), s. 685-691 .

4.Výkonnostné parametre huculských koní = The efficiency parameters of hucul breed
 / M. Halo, L. Mlyneková, A. Hollý, E. Kovalčík, M. Horný .
In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov
z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára, 5. december 2008, Nitra, Slovenská republika.
-- Nitra : SPU, 2008. -- ISBN 978-80-552-0151-1. -- S. 202-205 .

5.Inbríding a efektívna veľkosť populácie huculského koňa = Inbreeding and effective population size of hucul breed
 / Jozef Pjontek, Ondrej Kadlečík .
In: III. vedecká konferencia doktorandov : s medzinárodnou účasťou, Nitra, 28. november 2008.
-- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. -- ISBN 978-80-552-0138-2. -- S. 289-293 .

6.Genetic diversity of Hucul horse, based on microsatellite data in Slovak Republic
 / Jozef Trandžík ; Radoslav Židek, Daniela Jakabová, J. Buleca, Peter Massányi, Mojmír Haško, Peter Kozlík .
In: DAGENE - workshop 2007. -- Irdning : Höheren Bundeslehr-und Föschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, 2007 .

7.Genetic diversity of Hucul horse, based on microsatellite data in Slovak Republic
 / Židek, R., Jakabová, D., Trandžík, J., Buleca, J., Kasarda, R., Kadlečík, O. .
In: Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine :
knjiga sažetaka, Šibenik, 13.-16. studenog 2007 : book of abstracts, Šibenik, November 13th - 16th, 2007.
-- Šibenik, Croatia : Državni zavod za zaštitu prirodi, 2007. -- S. 285-286 .

8.Štatút plemennej knihy plemena hucul / [zostavili: Michal Horný, Juraj Kovalčík, Marko Halo, Emil Kovalčík, Vladimír Šmelko] .
Topoľčianky :  Národný žrebčín Topoľčianky , 2006 . 17 s . ISBN brož. .

9.Optic a acoustic responsiveness in Hucul horses / Jaroslav Kamieniak, Marek Sapula, Marian Budzynski, Wanda Krupa .
In: 28. etologická konferencia ČSETS. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. -- ISBN 80-7137-856-9. -- s. 72-73 .

10.Postavenie Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky v chove koní na Slovensku / Milan Šarišský .
In: Chov koní v novom tisícročí. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. -- ISBN 80-7137-753-8. -- s. 25-28 .

11.Koncepcia rozvoja chovu koní v Slovenskej republike do roku 2005
In: Roľn. Nov. -- Roč. 65, č. 271 (1994)
.\nIn    Beseda. -- Roč. 2, č. 33 (1994), s. 4-5 .