Hergheliile de Stat din România - REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA; Str. Petricani, nr. 9A, Sector 2, București; cod poștal 023841;
telefon: 00 40 21 317 10 05;  fax: 00 40 21 316 84 28; E-mail: office@rnp.rosilva.ro
 ;  Web: http://www.rosilva.ro

Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor
Telefon Director D.C.E.A.C. 0040/ 021/ 315.58.15; Telefon D.C.E.A.C.: 0040/ 021/ 317.10.05 int. 1243/ 1241/ 1126/ 1125/ 1126;  Fax: 0040/ 021/ 312.96.64
E-mail:
caiderasa@rnp.rosilva.ro,  Pagina web: http://www.hergheliidestat.ro
http://www.hergheliidestat.ro/hu-ul.html   http://www.hergheliidestat.ro/herghelia-lucina.html 

Herghelia Lucina; Comuna Moldova - Sulița, județul Suceava, Telefon/ fax: 0230.57.22.11;    Pagina web: http://www.herghelialucina.ro
 

Herghelia Rădăuți - Municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă nr.114, județul Suceava, Telefon/ fax: 0230.56.15.24;    Pagina web: (http://www.hergheliaradauti.com )

R I D I N G   H O L I D A Y S   I N   T R A N S Y L V A N I A
Julian Ross CEng MIMechE FRSA FRGS -
Stefan cel Mare Equestrian Centre, Str. Bolovan nr. 340, 427125 LUNCA ILVEI, Bistrita-Nasaud, Romania
Tel/fax: +40 263 378470 * Mobile: +40 723 526039 *  http://www.riding-holidays.ro/horses.htm

H E R G E L I A   R A D A U T I   (Radovec - Luczyna):
**********************************************
Dlabola (2003) ve svém díle podrobně a vyčerpávajícím způsobem popisuje historii hřebčína Radovec, který byl zřízen na nejvýchodnějším území rakousko-uherské monarchie na Bukovině a je označován  za jeden
z největších evropských hřebčínů, Císařsko – královský hřebčín Radovec. 
Malé městečko Radovec bylo sídlem vedení hřebčína. Nachází se v širokém údolí řeky Suczavy a další hřebčínské objekty se nalézaly na horním toku řeky v horské oblasti Karpat. 
Provozy hřebčína se rozkládaly v délce 120 km. Nejníže  položeným provozem byl Milleschoutz,  v nadmořské výšce cca 300 m, a naopak nejvýše položeným byl huculský hřebčín Luczyna, zhruba 1.590 m.n.m. 
Hřebčín tvořily následujících objekty: Mittoka, Horaitza, Wadu-Vladika, Milleschoutz, Ogordomnesk, Burla, Nový Prädit, Starý Prädit, Tabora, Galanestie, Hardeggthal, Horní Wikov, Frasin, Selatyn, Iswor a Luczyna. 
Některé z nich byly velmi vzdálené od Radovce, například Seletyn 65 km, Iswor 83 km a Luczyna 101 km. Provoz hřebčína se rozkládal na území o celkové rozloze 9.810 ha. 
Dlabola dále popisuje, že založení hřebčína Radovec mělo především vojenské pozadí. Císařovna Marie Terezie vydala první opatření k pozvednutí rakouského chovu koní, který se ocitl v katastrofálním úpadku
v důsledku četných válek. Její patent, vydaný roku 1763, o převzetí dozoru a řízení nad chovem koní zdokonalil císař Josef II. Hlavní myšlenka všech opatření měla motivaci čistě vojenskou a dalekosáhlý význam
pro získávání nevycvičených vojenských koní – remont. Dosud se většina remont pro potřebu armády nakupovala komisemi na shromaždištích v Besarábii, Rumunsku, Sedmihradsku, Haliči, na Ukrajině a v severní oblasti Kavkazu. Odtud byli nakoupení koně přidělováni jednotlivým jezdeckým plukům. Můžeme si představit, jací tito koně skutečně byli, uvědomíme-li si, že koně pocházeli ze stád, kde volně pobíhali hřebci a koně po celý rok žili na pastvinách. Na shromaždišti v Cozmani, na Bukovině původně obsazené Turky v průběhu let vznikl již zmiňovaný takzvaný „divoký hřebčín“. Značná část  nakoupených klisen byla březích nebo měli pod sebou sající hříbata a z toho důvodu bylo jejich předání k jezdectvu nemožné. Tak se z nákupního a odchovného velitelství, založeného v roce 1774, vyvíjel provoz hřebčína.
Založil  jej  kapitán jízdy  Joseph Cavaller. Rok 1774 platí jako letopočet zřízení hřebčína v Radovci. Ale až v roce 1792 dochází k rozšíření Zemského hřebčína a Remontní správní oblasti na Bukovině, na najatém církevním panství se sídlem v Radovci, nejprve ve Waszkoutzi a od roku 1812 v  Radovci (Radáuti). Stádový volný chov byl zrušen a přeorganizován na řádný hřebčínský způsob provozu v roce 1824.
V roce 1834 vlastnil hřebčín 400 chovných klisen, které byly rozděleny do čtyř stád, a jejich stav se postupně zvyšoval. O deset let později, v roce 1844, hřebčín disponoval 600 klisnami v šesti stádech a v roce 1868 celkový stav dosahoval počtu 1.909 koní. Poslední rozdělení podle objektů před první světovou válkou vypadalo v roce 1910 takto: 
• Mittoka – stádo anglické plnokrevné a lehčí polokrevné
• Horaitza - stádo anglické polokrevné těžšího typu
• Ogordomnesk – stádo kmene Gidran 
• Wadu-Vladika – stádo arabské plnokrevné a Shagya 
• Milleschoutz – stádo kmene Dahoman 
• Frasin – stádo plemene lipického 
• Luczyna – hřebčín plemene huculského