HUCUL.NET  HUCUL POD LUPOU GENETIKŮ:

 • 1.) - Kateřina Hamanová (2005): Polymorfismus DNA se zaměřením na mikrosatelity u koní (disertační práce) Česká zemědělská univerzita; Katedra genetiky a obecné zootechniky - Cíle: Na základě vysoce polymorfních mikrosatelitních markerů, doporučených pro standardní protokol testování paternity u koní podle mezinárodních srovnávacích testů ISAG, 1997(98), byla charakterizována a porovnávána různá plemena koní se zaměřením na genové rezervy ČR.
 • 2.) - Matoušová-Malbohanová Zita (2005): Analýza genové rezervy huculského koně CZU, disertační práce - k. speciální zootechniky

 • 3.) - Vladimíra Czerneková, Tomáš Kott, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc. (2013): Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 437-442. ISSN: 1212-1819.

 • 4.) - Stachurska A., Brodacki A., Grabowska J. (2012): Allele frequency in loci which control coat colours in Hucul horse population. Czech Journal of Animal Science, 57, 178–186.

 • 5.) - A. Stachurska1, P. Jansen2 2015 (1): Crypto-tobiano horses in Hucul breed Czech J. Anim. Sci., 60, 1–9 1Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland 2Upper Austrian Horse Breeding Association, Stadl-Paura, Austria

 • 6.) - Priskin K., Szabo K., Tomory G., Bogacsi-Szabo E., Csanyi B., Eordogh R., Downes C.S., Rasko I. (2010): Mitochondrial sequence variation in ancient horses from the Carpathian basin and possible modern relatives. Genetica, 138, 211–218

 • 7.) - KUSZA S., PRISKIN K., IVANKOVIC A., JEDRZEJEWSKA B., PODGORSKI T., JÁVOR A., MIHÓK S. (2013): Genetic characterization and population bottleneck in the Hucul horse based on microsatellite and mitochondrial data. Biological Journal of the Linnean Society, 109: 54-65.

 • 8.) - Ivanković, Ante / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet www.agr.unizg.hr › Naslovna › Imenik ??? Objekt D telefon: +385 01 239 3991 e-mail: aivankovic ( at ) agr.hr .... Mitochondrial D-loop sequence variation among autochthonous horse breeds in Croatia. ... bottleneck in the Hucul horse based on microsatellite and mitochondrial dana.

 • 9.) - MACKOWSKI M., MUCHA S., CHOLEWINSKI G., CIESLAK J. (2015): Genetic diversity in Hucul and Polish primitive horse breeds. Archives Animal Breeding, 58: 23-31.

 • 10.) - TRANDŽÍK J., ŽÍDEK R., JAKABOVÁ D., Buleca J., MASSÁNYI P., HAŠKO M., KOZLÍK P. (2006): Genetic diversity of Hucul horse, based on microsatellite data in Slovak Republic. www.raumberggumpenstein.at/...dagene.../2344-genetic-diversity-of-hucul-. ŽIDEK, R. - JAKABOVÁ, D. - TRANDŽÍK, J. BULECA, J. - KASARDA, R. - KADLEČÍK, O. (2007) Genetic diversity of Hucul horse, based on microsatellite data in Slovak Republic. In Konferencija o izovornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine: knjiga sažetka, Šibeník, 13. - 16.studenog 2007, s. 285 – 286.

 • 11.) - Židek R., Jakabová D., Trandžík J., Gralak B., Burócziová M., Buleca Jr. J., Maróti-Agóts Á., Massányi P., Dvořák J., Říha J., Zöldág L. (2009): Diversity analysis of Hucul horse population based on molecular genetic data. Hungarian Veterinary Journal, 131, 685–691.

 • 12.) - Georgescu S.E., Manea M.A., Dudu A., Costache M. (2011): Phylogenetic relationships of the Hucul horse from Romania inferred from mitochondrial D-loop variation. Genetics and Molecular Research, 10, 4104–4113.

 • 13.) - GEORGESCU S. E., MANEA M. A., COSTACHE M. (2008): The genetic structure of indigenous Romanian Hucul horse breed inferred from microsatellite data. Romanian Biotechnological Letters, 13: 4030-4036.

 • 14.) - FORNAL A., RADKO A., PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A. (2013): Genetic polymorphism of Hucul horse population based on 17 microsatellite loci. Acta Biochimica Polonica, 60: 761-765.

 • 15.) - Jansen T., Forster P., Levine M.A., Oelke H., Hurles M., Renfrew C., Weber J., Olek K. (2002): Mitochondrial DNA and the origins of the domestic horse. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99, 10905–10910.

 • 16.) - Jansen P.J., Jansen Ch. (2012): Coat colours in the Polish Huzul breed – history and trends. Reports 2012, Analysis of Genealogical Lines of Polish Hucul Horses (Suppl.). Available from www.arge-huzulen.at

 • 17.) - ZABEK T., FORNAL A. (2009): Evaluation of the 17-plex STR kit for parentage testing of polish coldblood and hucul horses. Annals of Animal Science, 9: 363-372

 • 18.) - Komosa M., Purzyc H. (2009): Konik and Hucul horses: a comparative study of exterior measurements. Journal of Animal Science, 87, 2245–2254.

 • 19.) - Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Hofmanová, B., Veselá, Z., Schmidová, J., Majzlík, I. Population studies of Czech Hucul horses (2015)

 • 20.) - Ing. Irena Vrtková (2015) Detekce, monitoring a implementace genetických markerů u koní v ČR

 • 21.) - E. Gus Cothran, Rytis Juras, Vale Macijauskiene (2005) Mitochondrial DNA D-loop sequence variation among 5 maternal lines of the Zemaitukai horse breed

 • 22.) - Phenotype : According to the current breeding program grey Hucul horses cannot…. (2013)
  http://legyield.com/phenotype-according-to-the-current-breeding-program-grey-hucul-horses-cannot/

 • 23.) - Ing. Jaroslav Jelínek, CSc. (2006) METODIKA CHOVU - HUCULSKÝ KŮŇ (Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat)

 • 24.) - Ing. Hana Červená: Geneticko-plemenářská analýza chovu huculského koně diplomová práce VŠP Nitra 1990  • ... ale takovéto zpracování tématu nám pro huculského koně bohužel stále chybí :-((
   Kracíková, O. (KLADRUB) - (2010) Využití variability DNA ve studiu příbuzenských vztahů linií a rodin plemene koně genové rezervy  
   ... a pro lepší inspiraci:

   Ludmila Pitrová (listopad 2013) - Genetické markery v hodnocení diverzity
   České Budějovice, (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE; Vedoucí - prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc)

   - - Hlavní výsledek této studie je, že obrovská rozmanitost mtDNA koní není důsledkem šlechtění zvířat, ale byla již přítomna v populaci divokých koní. Některé alely jsou typické jen pro jedno plemeno - privátní alely. Největší počet těchto typických alel byl pozorován u hucula - 21 alel, které nebyly prokázány u ostatních plemen.