UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
    PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
    Katedra biologie a ekologické výchovy 
     
    Experimentální testování reaktivity huculských koní 
   
Veronika Horáková
 
    Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Řezníček 
    Obor: biologie - pedagogika       
    Praha 2009 

    https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/22800/DPTX_2008_2_11410_OSZD001_72867_0_71117.pdf?sequence=1